בקשה לאישור פעולה בשם חסוי. מה זה ומתי צריכים? 

כחלק מפרויקט תמ"א 38/2, הגשתי לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בקשה בשם אפוטרופוס של חסוי לאשר השתתפות בפרויקט וכחלק מהפרויקט גם לרכוש זכויות נוספות מהקבלן ושיעבוד זכויות החסוי בדירה.

מכוח סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962, אפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידו למעט רשימת עניינים שעל האפוטרופוס לקבל עליהם אישור מבית המשפט בטרם ביצוע הפעולה.

למשל: עסקה במקרקעין, שעבוד זכות במקרקעין, וויתור על זכויות החסוי ירושה, מתן תרומה, מתן מתנה, הכל בהתאם לקבוע בסעיף הנ"ל.

בטרם בית המשפט יאשר את הבקשה עליו לשקול האם הפעולה המבוקשת מיטיבה עם החסוי, שומרת על נכס החסוי ולא מסכנת את החסוי בפעולה שתגרור התחייבויות שאינו יכול לעמוד בהן ואיבוד ערך הנכס.

קיימות הוראות חוק מקבילות גם בקשר לביצוע פעולות בנכסים של אדם שייפוי כוח מתמשך הופעל בעניינו. השיקולים אותם שיקולים. חסוי ואדם שהופעל בעניינו ייפוי כוח מתמשך זקוקים להגנה מוגברת מטעם המחוקק והרשויות, ולכן בהליכים כאלה בית המשפט לענייני משפחה מבקש גם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט בוחן האם הבקשה הוגשה לטובת אינטרס החסוי/אדם שהופעל בעניינו ייפוי כוח מתמשך או שמסתתרים מאחוריה אינטרסים ושיקולים זרים לניצול ופגיעה בחסוי. 

במקרה הזה, החסוי ומשפחתו מתגוררים בדירה קטנה וצפופה של כ 45 מ"ר. כחלק מהפרויקט החסוי יקבל דירה חדשה גדולה יותר עם מרפסת שמש וממ"ד. הפרויקט ישפר את תנאי מגוריו היומיומיים של החסוי ויאפשר לו לארח את ילדיו הבוגרים ונכדיו בשבתות וחגים, וכמובן מעלה את ערך הדירה.

עו"ד אפרת יוסים מייצגת בעסקאות נדל"ן, התחדשות עירונית, דיני משפחה, מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך ונוטריונית מוסמכת.

להתייעצות עם עו"ד אפרת יוסים – 054-9981611.