אתמול בתאריך 18.10.2023, התפרסמו התבחינים החדשים לנשיאת כלי ירייה פרטי

התבחינים החדשים מגדילים משמעותית את האזרחים במדינת ישראל הזכאים לקבלת כלי ירייה פרטי. להלן פירוט עיקריי התבחינים החדשים: 1.תבחין שירות בכוחות הביטחון (אחת מהאופציות) :  א.מי שהשלים שנת שירות סדיר כלוחם (יש להציג תעודת לוחם), או השלים שנתיים שירות סדיר, או סיים שירות לאומי, אזרחי של שנתיים או יותר, או …