מתחילים. דיון קד"מ היום בצהריים.

תיק מיוחד. אצטרך לנהל" משפט זוטא" – משפט בתוך משפט. תבענו על רשלנות איש מקצוע שגרם נזק. במסגרת התביעה נצטרך להוכיח את אובדן הסיכויים לזכיה. נשמע מורכב, כי זה אכן כך. בהצלחה לי! עו"ד אפרת יוסים 054-9981611