יש החלטה על עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי ב 21 יום!

ביום 28.5.19 הוצא צו הריסה מנהלי ללקוח עסקי של משרדנו ברמת גן לביצוע כבר ביום 3.6.19. עורכת הדין אפרת יוסים הגישה 3 בקשות דחופות ללקוח לבית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן: בקשה דחופה במעמד צד אחד לעיכוב ביצוע צו ההריסה בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לאור פגמים רבים שנפלו בהליך …