מכירת דירת ירושה

לא תמיד פשוט. סרטון הסבר קצר של עו"ד אפרת יוסים אם למוריש בעת פטירתו הייתה יותר מדירת מגורים אחת, אז היורש ישלם מס שבח בעת מכירתה. במצב זה, יש לערוך שומת מס שבח ולבדוק כמה נושאים המשפיעים על גובה המס שישולם: האם הדירה הושכרה. אם הדירה הושכרה יש לערוך חישוב …