הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי – האם גזרת גורל?

יש צו מניעה. נגד בנק! אף פעם לא להתייאש ולוותר מראש. גם כשאתם מול גוף גדול ודורסני – יש לכם זכויות. והפעם – מניעת כניסה לתוקף של הגבלת חשבון בנק מכוח חוק שיקים ללא כיסוי. למרות שמערכת המשפט במתכונת חירום לאור התפשטות וירוס הקורונה, צו מניעה הנו אחד מהמקרים המיוחדים …