למי ומתי כדאי לפתוח חברה בע"מ? 

ההחלטה לנהל עסק באמצעות חברה בע"מ מושפעת בעיקר משיקולים של חיסכון בתשלום מסים והפרדת יישויות בין הבעלים.  שיקולי מס – יש לערוך איזון ובדיקה פיננסית בין הכנסות העסק (עכשוויות ועתידיות) לגובה המס שיחיד משלם לגובה מס שחברה משלמת, יחד עם התחשבות בעלויות ניהול הגבוהות יותר של חברה בע"מ בהשוואה ליחיד …