מרגע הפעלת ייפוי כוח מתמשך, נדרש אישור בית משפט לביצוע עסקאות בנדל"ן של הממנה

ישנן פעולות נוספות הדורשות אישור בימ"ש (מפורט בסעיף 32ו.(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962), למשל: שעבוד זכות במקרקעין, מתן ערבות/הלוואה, משיכת כספים מקופת גמל.  בית המשפט בוחן האם הפעולה המבוקשת מיטיבה עם האדם שהופעל לגביו ייפוי כוח מתמשך, וכן בוחן את נוסח ההנחיות שההורה הממנה נתן למיופיי הכוח בעת …

מכירת דירת ירושה

לא תמיד פשוט. סרטון הסבר קצר של עו"ד אפרת יוסים אם למוריש בעת פטירתו הייתה יותר מדירת מגורים אחת, אז היורש ישלם מס שבח בעת מכירתה. במצב זה, יש לערוך שומת מס שבח ולבדוק כמה נושאים המשפיעים על גובה המס שישולם: האם הדירה הושכרה. אם הדירה הושכרה יש לערוך חישוב …

יום חתימה שמח במיוחד! את העסקה הזו שני הצדדים מאוד רצו, אבל היה קושי להוציאה אל הפועל

את הדירה מכרו זוג מבוגרים, אך בפועל הדירה רשומה רק על שם המוכרת. אמנם, על מסמכי העסקה נדרשת חתימת המוכרת בלבד, אך הרוכש התכוון לממן חלק מהרכישה באמצעות נטילת משכנתא מהבנק כאן העניין מסתבך – במצב דברים בו דירה נמכרת ע"י יחיד שיש לו בן זוג – הבנק תמיד דורש …