ההבטחה לקבל בית במשק לא התממשה, הגרושה תפוצה ב-2.5 מיליון שקל:

הורי הבעל התחייבו למנות את בני הזוג כבנים ממשיכים בנחלה. על בסיס התחייבות זו הזוג השקיע כספים רבים בבניית בית בחלק מהמשק שהוקצה להם. המינוי לא יצא לפועל, בני הזוג התגרשו וההורים נפטרו. בית המשפט חייב את היורשים, הבעל ואחיו, לפצות את הגרושה על השקעותיה בבית ועל חצי משווי הקרקע. …