אילו מסמכים נדרשים להקמת חברה בע"מ? מאת עורכת הדין אפרת יוסים

בקשה לרישום חברה הצהרת דירקטורים ראשונים הצהרת בעלי מניות ראשונים תקנון חברה אסמכתא על תשלום אגרת הקמת חברה. בקשה להקמת חברה המוגשת על ידי עורך דין בהגשה מקוונת כרוכה בתלום אגרה מופחתת של 2,167 ₪ במקום מחיר מלא של 2,645 ₪. מעבר למסמכים הנ"ל שהנם חובה לצורך הקמת פתיחת חברה, …