השבוע, ולאחר עבודה של חודשים רבים, סיימתי בשעה טובה רישום העברת זכויות כפולה בטאבו פתח תקווה מכוח 2 צוואות שהצריך גם את הפעולות הנוספות הבאות:

החתמת מנהל מקרקעי ישראל ואגודה שיתופית נווה עוז כחוכרת הראשית על מסמכי העברה והסכמה. ביצוע הליך זיהוי לשני המורישים ע"י הגשת תצהירי זיהוי של שני אנשים שונים שהכירו את המורישים. איתור מסמכים המעידים על הקשר של המורישים לנכס. עריכת אישורים נוטריוניים להגשה לטאבו. טיפול בשיעבוד משנת 1985 שהטילה הועדה המקומית …

מתי צריך לרשום הערת אזהרה בטאבו על נכס נדלן שעניינה הסכמה על ביצוע עסקה?

רישום הערת אזהרה בטאבו על הצורך בהסכמה לצורך ביצוע עסקת מכר. מתאים למצבים מיוחדים, למשל לצורך שמירה על זכויות אדם עם צרכים מיוחדים או כאשר לבעלי זכויות בנכס נדל"ן יש התחייבות כלפיי אחר, והצדדים מעוניינים להבטיח שהנכס לא יימכר ללא מתן הסכמה של אותו אדם כלפיו הבעלים התחייב. מצריך עריכת …