מתי צריך לרשום הערת אזהרה בטאבו על נכס נדלן שעניינה הסכמה על ביצוע עסקה?

רישום הערת אזהרה בטאבו על הצורך בהסכמה לצורך ביצוע עסקת מכר. מתאים למצבים מיוחדים, למשל לצורך שמירה על זכויות אדם עם צרכים מיוחדים או כאשר לבעלי זכויות בנכס נדל"ן יש התחייבות כלפיי אחר, והצדדים מעוניינים להבטיח שהנכס לא יימכר ללא מתן הסכמה של אותו אדם כלפיו הבעלים התחייב. מצריך עריכת …