עו"ד אפרת יוסים מייצגת בהתנגדות לצוואה מדירה

במקרה הזה – נסיבות עריכת וחתימת הצוואה מעידות כי בעת כתיבת הצוואה המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת. המבחנים העיקריים אותם יש לבחון הינם, מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן קשרי המצווה עם אחרים ומבחן נסיבות עריכת הצוואה. המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות הוא מבחן העצמאות. …