משרד החוץ בעיצומים. לאחרונה נוטריונים לא יכולים להנפיק אישורים של משרד החוץ למסמכים מסויימים המיועדים לחו"ל

עם זאת, ניתן לעקוף את אישור משרד החוץ באמצעות אישור אפוסטיל מבית משפט על גבי טופס שונה מהטופס הייעודי – ובלבד שהגורם בחו"ל אישר את השינויים בטפסים שיוגשו לו. אישורים נוטריוניים שכיחים נוספים: אימות חתימה אישור עשיית צוואה אישור העתק אישור נכונות לתרגומים אישור שפלוני נמצא בחיים אפרת יוסים, נוטריונית …