כיצד חותמים על חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים בנחלה?

הליך חתימה על חוזה חכירה לדורות לגבי חלקת המגורים בנחלה

 

רשות מקרקעי ישראל קיבלה שורה של החלטות (476, 823 ו – 1311) שמטרתן לעגן את זכויות בעל הנחלה בחלקת המגורים, חלקה א' בנחלה.

לאחר שחלקות​ א' של הנחלות יוסדרו בחוזים פרטניים מול בעלי הנחלות, האגודות יוכלו לחתום על חוזי חכירה​​ לדורות על יתרת שטחי המשבצת (ב', ג').

 

תנאים מקדימים לחתימה על חוזה חכירה לדורות (חוזה מתיישב) מול בעל הנחלה:

  1. תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) לחלקות א' של הנחלות, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
  2. הסדרת השימושים הלא חקלאיים המבוצעים בחלקות א', ב'ו-ג' ללא אישור הרשות, לרבות הפסקת השימוש ותשלום דמי שימוש בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות.

 

רשות מקרקעי ישראל תחתום על חוזה חכירה אישי לדורות מול בעל הנחלה (חוזה מתיישב) לגביי חלקה א' בנחלה לארבע תקופות של 49 שנה ובסה"כ 196 שנים.

יתר החלקות ( ב' ו – ג') יוחכרו לאגודה בחוזה חכירה לדורות או חוזים מתחדשים ל – 5 שנים תוך שמירת זכות השימוש של בעלי הנחלות בשטחים אלה.

על בעל נחלה החותם על חוזה חכירה לדורות חלה חובה להתגורר בנחלה ולעבדה ברציפות.

דמי החכירה השנתיים לנחלה לא ישתנו, אלא ימשיכו להיגבות לפי התעריפים בטרם חתימה על חוזה חכירה לדורות.

יצוין כי השלב השני, הינו היוון הזכויות בחלקת המגורים בנחלה, וחתימה על חוזה מהוון על ידי יישום החלטה 1553 (לשעבר 1523 ובמקור 979) באמצעות תשלום "דמי כניסה" להחלטה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים, ובשלב השלישי תשלום "דמי רכישה" בשיעור המשלים ל – 33%, דהיינו 29.25%.

למידע נוסף  וקישור להחלטות באתר רשות מקרקעי ישראל:

לטיפול בהליך חתימה על חוזה חכירה לדורות בחלקת המגורים בנחלה פנו לעו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או במייל: Efrat@Yusim.co.il