כיצד מנוהלת ומתפקדת קבוצת רכישה?

בדרך כלל נבחר ועד לקבוצה המונה מספר אי-זוגי של חברי קבוצה. ועד זה אחראי על התנהלות כלל חברי הקבוצה מול מארגני ומנהלי הקבוצה, אותו ועד בוחן הצעות שמארגני הקבוצה אוספים, וגם הוא רשאי להביא הצעות מנותני שירות שונים.