סוגי קבוצות רכישה

קיימות מספר התאגדויות לקבוצות רכישה בישראל – ישנם הבדלים מהותיים בתמחור ומיסוי הקבוצות השונות:

  • קבוצת רכישה אמיתית קבוצה זו מאופיינת בשל העובדה שלא נעשית כל פעולה של רכישת הקרקע הרצויה בפועל עד אשר גובשה הקבוצה (או מרביתה) ואז נעשה הסכם מכר מקרקעין מול חברי הקבוצה העתידה ובעלי הקרקע.
  • קבוצת רוכשים התאגדות של יזם כלשהו מול קבלן כלשהו, ששניהם רוכשים את הקרקע, ואז מוכרים מחדש את הקרקע לאחר תכנון  לקבוצה של אנשים (הומוגנית או הטרוגנית) עד אשר ממלאים את מכסת הדירות באופן זה. בשיטה זו נוצר מצב שהיזמים אשר מבעוד מועד רכשו את הקרקע ישלמו מס רכישה על הקרקע, ואחר כך יעמיסו רכיב מס רכישה זה על הדיירים העתידיים שיצטרכו אף הם לשלם מס רכישה על הקרקע ועל דירתם, משמע כפל מיסוי.
  • קבוצת רכישה חברתית זוהי קבוצת המתגבשת על בסיס היכרות אישית ו/או חברתית כלשהי, המעוניינים להקים מבנה על קרקע עתידית.

קבוצת קנייה היא קבוצת אנשים שמתאגדת יחד על מנת לרכוש דירות מחברות בניה תוך ניצול הקבוצה כ"רוכש גדול" על מנת לקבל הנחה מחברות הבניה. חברות הבניה מוכנות להעניק הנחות משמעותיות לקבוצה כזו בגלל החיסכון בעלויות השיווק ובעלויות המימון. דוגמאות לקבוצות קניה הם מועדוני הצרכנים (חבר, קרנות השוטרים) וועדי עובדים.