מהם הסיכונים בקבוצת רכישה?

ישנם מספר סיכונים נפוצים בתהליך של רכישת דירה תוך חברות בקבוצת רכישה, המאפיינים באופן ייחודי שיטה זו:

  • חוסר שליטה על מארגני קבוצת הרכישה, אשר עקב עיסוקם במספר פרויקטים בו זמנית עלולים להקלע למשבר ו/או לנסות לחפות על פרויקט כושל באמצעות פרויקט מוצלח.
  • הצגת מצגי שוא לרוכשים מצד המנהלים, מצגים שקשה מאוד עד בלתי אפשרי לרוכשים לבדוק עקב חוסר גישה לנתונים.
  • עצירת תשלומים מצד אחד (או יותר) מחברי הקבוצה עקב קשיים כלכליים וכתוצאה מכך פגיעה בתזרים המזומנים של הקבוצה כולה. לעתים יכולים שאר חברי הקבוצה לשאת ביחד בנטל הנוסף, אולם ברוב המקרים הבניה מתעכבת כתוצאה מכך.

ביטול הטבות המס מהן נהנית הקבוצה עקב החלטה של רשויות מס הכנסה כי מדובר בעסקה פיקטיבית ולא בעסקת רכישת מגרש ואחריה בהתקשרות לבנייה עם קבלן מבצע.