מתי ניתן לבצע פרויקט תמ"א 38/1 מסוג חיזוק במבנה אחד בלבד מתוך 2 בניינים המרכיבים בית משותף אחד? פרשנות תנאי סעיף 11 לחוק החיזוק

עבודות תמ"א 38/1 (שיפוץ וחיזוק) בבניין אחד מתוך שניים שמרכיבים בית משותף אחד בקריית ביאליק אושרו על-ידי המפקח על המקרקעין בעכו למורת רוחם של בעלי הדירות בבניין השני.

המפקח קבע כי אין להם עילה להתנגד לפרויקט מאחר שהשכנים מהבניין הסמוך עומדים בכל הקריטריונים לביצוע תמ"א 38 באחד האגפים של הבית המורכב:

יש להם את הרוב הדרוש, אין סיכון לפגיעה בזכויות המתנגדים מאחר ששני המבנים נפרדים ויש ביניהם מרווח גדול והפרויקט באגף האחד לא יפגע באפשרות של המתנגדים לבצע בעתיד, אם ירצו, תמ"א 38 בחלק שלהם.

 

במוקד הדיון עמד סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 עוסק בבית מורכב, שקובע כך:

"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1)  אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2)  ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

 

סעיף 11 לחוק מחייב אם כן, התקיימותם של 3 תנאים מצטברים לצורך תחולתו:

א. המבנה שבו מבקשים לבצע את עבודות החיזוק מהווה מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין.

ב. אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב.

ג. ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב.

 

כאמור, במקרה של הבניין בקריית ביאליק, המפקח על המקרקעין, יובל וסרקרוג, פסק כי כל התנאים לתחולתו של סעיף 11 לחוק החיזוק מתקיימים ואישר את ביצוע פרוייקט התמ"א 38 חיזוק באגף אחד בלבד של הבית המשותף.

 

הטיפ שלי ממקרה זה – לא לוותר מראש, לקבל ייעוץ משפטי מתאים ולעמוד על זכויותיכם, גם אם קיימת התנגדות.

לפסק הדין המלא כנסו כאן