כיצד מאזנים בין אינטרס בעלי דירות בבניין המבצע פרויקט תמ"א 38/1 מסוג חיזוק לאינטרסים של שכנים העלולים להיפגע מהתוכנית?

סוגיה זו נדונה בפסק דין בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב עת"מ 12580-06-17 תמר כהן ואח' נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ואח'.

לפני שמקבלים אישור להתחיל בפרויקט תמ"א 38 יש לאפשר למי שמתנגד לפרויקט להסביר מדוע אין לאשר את התכנית.

כיוצא מכך, לא פעם שכנים מבניינים סמוכים מגישים התנגדויות לוועדה המקומית בטענה שהפרויקט יפגע באיכות חייהם, וכך גם בערך דירותיהם.

במקרה הבא, דיירים מבניין ברמת גן התלוננו כי אישור תמ"א 38 לבניין סמוך יביא לחסימת צדו הצפוני של הבניין, וייצור בעיות חניה קשות ברחוב.

בית המשפט, על ידי כבוד השופטת ארנה לוי, חידד את האיזון בין האינטרסים הנ"ל שמוסדות התכנון ובתי המשפט צריכים לערוך בבואם להכריע בין הצדדים:

"תפקידו של מוסד התכנון הוא לאזן בין האינטרסים השונים: מצד אחד, הגשמת תכליות תמ"א 38 שעניינן בטחון, בטיחות והצלת חיי אדם, ומהצד השני מזעור הפגיעה באיכות החיים וברכושם של בעלי זכויות אחרים אשר עשויים להיפגע מהתכנית. האיזון שנעשה בענייננו הוא סביר ואין כל מקום להתערב בו ולקבוע הנחיות תכנוניות אחרות. אין בתוצאת איזון זה כדי להקל ראש בפגיעה שתיגרם לעותרים ובתחושתם כי הבניין שלהם, כמי שאינו זכאי לתמריצים מכוח תמ"א 38 , הופלה לרעה עתנדחו הקלות שהתבקשו לגביו. עם זאת, אין בכך כדי להביא למסקנה כי יש לדחות הבקשה להיתר ולהעדיף במקרה זה את רק האינטרס של העותרים על פני האינטרס הגלום בתמ"א 38.

בית המשפט הסביר כי אכן, אין ספק שישנו ניגוד אינטרסים בין השכנים לבין הדיירים המעוניינים בביצוע הפרויקט, אך החליט לדחות את ההתנגדות על רקע האינטרס הציבורי לחזק מבנים ישנים ולהציל חיי אדם.

בפסק דינו הדגיש בית המשפט כי:

"יש לזכור כי תמ"א 38 נועדה לעודד בעלי זכויות במקרקעין לחזק מבנים שבשליטתם מפני רעידות אדמה. המטרה של חיזוק המבנים מושגת על-ידי מתן תמריצים כלכליים שונים, ובין היתר, באמצעות תוספות בניה שיותרו במסגרת החיזוק. בתוך כך, התוכנית מאפשרת ליתן היתר בניה לחיזוק מבנה, הכולל חריגה מגובה ומקווי הבניין המותרים, על פי תוכניתמתאר שחלה על הקרקע (סעיף 10.1 לתוכנית). הדבר יוצר, לעיתים, התנגשות בלתי נמנעת בין האינטרס המצדד ביישומה שלתמ"א 38 , לבין הסדרים תכנוניים פרטניים אשר חלים על המבנים, בהם נדרש לבצע חיזוק. בתווך עומד גם האינטרס הפרטי שלדיירים מסוימים באותו בניין או במבנים סמוכים, המבקשים למנוע פגיעה בזכויותיהם ולשמור על איכות חייהם"

מוזמנים לקרוא את פסק הדין המלא