האם זכותו של דייר מוגן עוברת בירושה?

זכות הדיירות המוגנת אינה עוברת בירושה. לכן גם אין כל טעם לציין את הזכות במסגרת צוואה. גורלה של הזכות ייקבע אך ורק לפי הוראות חוק הגנת הדייר, שקובעות שניתן לבצע העברת זכות במסגרת חילופי דיירים או העברה לבן משפחה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.