עו"ד אפרת יוסים מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, תומך בקבלת החלטות, ייפוי כוח רפואי

רוחות של שינוי בתפיסה ובתכלית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 באמצעות תיקון 18 הכולל מספר מנגנונים חדשים:
  •  תומך בקבלת החלטות.
  • ייפוי כוח מתמשך.
  • מסמך הבעת רצון.
  • מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.

 

מסמכים שרק עורכי דין שהוסמכו לעריכתם  על ידי האפוטרופוס הכללי מורשים לערוך אותם.

רק עורך דין לייפוי כוח מתמשך מורשה לערוך ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך.

מטרתם של המסמכים החדשים ובייחוד של ייפוי כח מתמשך היא להשמיע את קולו של האדם בצורה מיטבית, על מנת שיהא אפשר לקיים את רצונו גם בעוד 20 שנה.
מטרת תיקון החוק ומטרת ייפוי כuח מתמשך הנם להעמיד את רצון האדם במרכז ולשתפו במידע ובהחלטות,
להבדיל מהתפיסה הקודמת שהעמידה את "טובת האדם" במרכז ובאמצעותה החליטו עבורו מה טוב בשבילו.

 

כיום, באמצעות יפוי כוח מתמשך, המחוקק והאפוטרופוס הכללי משנים באופן דרסטי את התפיסה לגביי אנשים עם מוגבלויות, צרכים מיוחדים, מחלות נפש, מחלות זיקנה ותשושי נפש ואנשים עם חוסר תפקוד זמני באופן
בו ייצרו מדרגתיות בכלים בהם יעשו שימוש מהקל לכבד, כאשר מוסד האפוטרופסות היום הינו הכלי הכבד ביותר שינקטו בו, והכניסו לחוק את ייפוי הכוח המתמשך המחליף את האפוטרופסות.
לפני שימוש באפוטרופסות יבחנו הכלים החדשים שתיקון 18 הכניס  והם : תומך בקבלת החלטות וייפוי כוח מתמשך.
כיום התפתחה הבנה שמוסד האפוטרופסות מאיין לחלוטין את רצונו של האדם והאוטונומיה של האדם, ועל כן תיקון 18 מביא חלופות לאפוטרופסות כמו ייפוי כוח מתמשך, ומעביר את מרכז הכובד לבחינת רצון האדם,
ולהטלת אחריות על החברה למציאת פתרונות והתאמות ולפתח שירותים ולהסיר חסמים באופן אקטיבי.
השינוי שתיקון 18 הביא באמצעות ייפוי כוח מתמשך הינו מעבר משיח של טיפול, חמלה והגנה,
לשיח של שוויון זכויות ואוטונומיה ושימת דגש על זכויות האדם ולא על המוגבלויות שלו, באמצעות ייפוי כוח מתמשך שמחליף את מוסד האפוטרופסות.
בעבר המוגבלות הייתה במרכז, וכיום האדם הוא במרכז, ובאמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך מטרות אלה מושגות.

 

 

מסמך ייפוי כוח מתמשך 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם העומד על דעתו לתכנן כיצד יראו חייו בכל קושי עתידי צפוי.
ייפוי כוח מתמשך רלוונטי גם לאנשים ולמצבים מורכבים יותר, שכבר מצוים בקשיים של ניהול ענייניהם על רקע מחלה, על רקע תאונה וכד'.

 

במסמך ייפוי כוח מתמשך כל אדם יכול לקבוע אדם מסויים, שיהא מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים.
בייפוי כוח מתמשך ניתן לפרט רשימה של עניינים, וניתן לקבוע מספר אנשים מיופיי כוח על עניינים שונים.
בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע את חלוקת התפקידים בין מיופיי הכוח השונים, לקבוע הנחיות מקדימות לניהול ענייניכם השונים.
בייפוי כוח מתמשך ניתן קבוע אנשי מקצוע שעל מיופה הכוח יהא להתייעץ עמם בטרם קבלת החלטות.
בייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע אנשים נוספים מסביבתכם הקרובה ומשפחתכם שגם כך מעורבים באופן שוטף בחייכם, שיהיו מיודעים להחלטות מהותיות של מיופה הכוח.
בייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע מתי יכנס תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך ומתי הוא יפקע ולקבוע הנחיות למקרים צפויים שיקרו בעתיד.
מטרתו של מסמך ייפוי הכוח המתמשך הינו להתאים לכם ולשגרת חייכם את ההנחיות למיופה הכוח שבחרתם, וזאת באמצעות עורך דין לייפוי כוח מתמשך שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.
טיפ חשוב – ייפוי כוח  מתמשך עורכים לפני הופעת סממנים של דמנציה.

 

סרטון הסבר של עו"ד אפרת יוסים מדוע חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין לייפוי כוח מתמשך לפני הופעת סממני הדמנציה – מתוך עמוד הפייסבוק 'אפרת יוסים משרד עורכי דין' וערוץ יוטיוב Efrat Yusim:

 

מה היתרון של ייפוי כוח מתמשך על פני ייפוי כוח נוטריוני?
תוקף ייפוי כח נוטריוני הינו 10 שנים בלבד ולא יהיה ניתן לחדשו אם באותה עת הממנה כבר לא יהיה צלול ולא תהיה לו מסוגלות לקבל החלטות בשיקול דעת.
בנוסף – ייפוי כוח נוטריוני יאבד בכל מקרה את תוקפו כשהממנה, למשל, זוג הורים שמינה את ילדיהם, כבר לא יהיו ברי החלטה על ענייניהם.

 

ייפוי כוח מתמשך נועד ליום בו ההורה כבר אינו מסוגל לטפל בענייניו, שאז לייפוי כוח נוטריוני כבר אין תוקף.
אם לא תכינו ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד – לילדיכם לא תהיה האפשרות לנהל את ענייני ההורים מלבד באמצעות אפוטרופסות דרך בית משפט.
סרטון הסבר של עו"ד אפרת יוסים על יתרונות ייפוי כח מתמשך מול ייפוי כח נוטריוני – מתוך עמוד הפייסבוק 'אפרת יוסים משרד עורכי דין' וערוץ יוטיוב Efrat Yusim:

 

יתרונות ייפוי כח נוטריוני על פני ייפוי כוח מתמשך

https://www.facebook.com/efrat.asulinyusim/videos/10218578955245852

 

האם קיימים מנגנוני הגנה המגבילים את פעולות מיופיי הכוח בקשר לרכושו של הממנה שנתן ייפוי כח מתמשך?
החוק כולל מגבלות על הפעולות שמיופיי הכוח יכולים לבצע ברכוש של הממנה.
למשל: מיופה הכוח אינו יכול למשוך מחשבון הבנק של הממנה סכום העולה על 100,000 ש"ח במצטבר לכל התקופה בה ייפוי הכח פעיל, מיופה הכח אינו יכול לבצע עסקאות במקרקעין על דעת עצמו אלא רק לאחר
פניה ואישור של בית המשפט.
כמו כן – כבר בשלב החתימה על ייפוי הכח עורך הדין מחוייב להסביר לממנה את משמעויות החתימה על ייפוי הכח המתמשך.
עורך הדין מחוייב להתרשם כי הממנה נותן את ייפוי הכח המתמשך בהבנה מוחלטת של מטרות ייפוי הכח המתמשך ותוצאותיו, וכי הממנה נותן את ייפוי הכח המתמשך בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ
או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה של הממנה.

 

יתרון חשוב נוסף לעריכת ייפוי כוח מתמשך על פני חלופת האפוטרופסות – חתימה על ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין לייפוי כוח מתמשך מונעת את חסימת חשבון הבנק של הנפטר, ובלבד שייפוי הכוח המתמשך הופעל בטרם הפטירה.

כנסו לסרטון הסבר של עו"ד אפרת יוסים כיצד חתימה על ייפוי כוח מתמשך מקלה את המשך הפעלת חשבון הבנק של הנפטר מעמוד הפייסבוק 'אפרת יוסים משרד עורכי דין' וערוץ יוטיוב Efrat Yusim:

 

 

מהם יתרונות ייפוי כוח מתמשך על פני הליך אפוטרופסות?

 

חוסך את התלות והסרבול במינוי אפוטרופוס דרך בית המשפט.

המסמך היחיד שנותן לכם שליטה על איך חייכם יראו.

מאפשר לכם לקבל החלטות ולתכנן היום, איך העתיד שלכם יראה.

אתם קובעים היום איך העניינים האישיים, הרכושיים והרפואיים שלכם ינוהלו במצב של חוסר מסוגלות.

מונע חילוקי דעות וסכסוכים בתוך המשפחה.

הזדמנות לדבר עם יקיריכם על :הדרך אל המוות" כמו שהגדיר את זה לקוח חכם שלי.

עד היום נחתמו והופקדו מעל 20,000 ייפויי כוח מתמשכים.

 

סרטון הסבר של עו"ד אפרת יוסים על יתרונות עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין לייפוי כוח מתמשך על פני אפוטרופסות מתוך עמוד הפייסבק 'אפרת יוסים משרד עורכי דין' וערוץ יוטיוב Efrat Yusim:

 

מסמך תומך בקבלת החלטות 
מאפשר תמיכה רשמית לאדם שאין לו מעגל תמיכה טבעי ממשפחתו הקרובה, להבדיל מחתימה על ייפוי כח מתמשך המושתת על אמון בין קרובי משפחה.
העיקרון בתמיכה הינו עזרה בהכוונה והנחיה אל מול הרשויות. התומך אינו לא מחליף את החלטת האדם הנתמך.
מסמך תומך בקבלת החלטות שניתן לו תוקף בצו בית משפט מחייב את הרשויות לכבד את נוכחות התומך בחייו של הנתמך.
למשל בליווי או פניה לבנק ולטיפולים רפואיים.

 

מסמך הבעת רצון, מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ויפוי כוח רפואי.

 

בנוסף, תיקון  18 חידש הסדרים משפטיים לתכנון עתידי והסדרה מראש של רצון האדם לתקופות שבהן לא יוכל להביע את רצונו.

מסמכים אלה עורכים כשהאדם כשיר לקבל החלטות על חייו.
המטרה היא להקנות לאדם שליטה על חייו גם בתקופות בהן כבר אין לו שליטה עליהם.
מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס שעורך אדם על עצמו – מטרתו לבחור את זהות האדם הספציפי שיתמנה כאפוטרופוס על עורך המסמך או
לתת הנחיות כלליות לגביי תכונותיו וכן מתן הנחיות לאפוטרופוס שיתמנה.
מסמך הבעת רצון   מסמך זה יכול לערוך רק קרוב משפחה שהינו אפוטרופוס על ילדו, בן זוגו או אדם אחר ממשפחתו,
והוא רוצה לקבוע את זהות האפוטרופוס שיחליף אותו כאפוטרופוס על בן משפחתו בשל פטירתו או במצב בו לא יוכל לתפקד כראוי.
למשל: הורה לילד מוגבל שרוצה לתת פתרון לילדו לאחר שהוא ילך לעולמו או כבר לא יתפקד יותר.
ייפוי כוח רפואי  – רלוונטי לכל אדם, גם לאנשים צעירים.
מסמך הכולל הנחיות לאופן ביצוע הטיפול הרפואי במצב בו האדם אינו כשיר לקבל החלטות על עצמו.
יכול לקרות כתוצאה מתאונה, שבץ מוחי וכד'.
חשוב לדעת כי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קבע הוראות מעבר ליפויי כוח רפואיים שנערכו לפני כניסת תיקון 18 לתוקף (תקופות של 10
שנים מהחתימה / 5 שנים למשולב או המועד שהממנה קבע ביפוי הכוח).

 

הגנה על כספו ורכושו של האדם 

 

תיקון 18 הכניס מנגנונים חדשים להגנה על כספו ורכושו של האדם כמו נכסי מקרקעין וחשבונות בנק.

באמצעות הטלת מגבלות על הנכסים עצמם ולא על האדם. כמו רישום הערת אזהרה בטאבו או הטלת מגבלות על חשבון הבנק (סכומי משיכה ועוד).

 

העוגנים של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הנם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
התפתחויות חברתיות במדינת ישראל ובעולם בו מוסד יפוי הכוח המתמשך קיים בהצלחה כבר עשרות שנים,
סעיף 12 לאמנת האו"ם בדבר אנשים עם מוגבלויות,
ושינוי בתפיסה ומעבר מהטלת מגבלה על האדם להטלת מגבלה על הסביבה שמירה על זכויות האדם ולא צמצומן.

 

חשוב לזכור כי את כל המסמכים הנ"ל, לרבות ייפוי כח מתמשך,  יכול לערוך רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי ומצוי ברשימה המתפרסמת באתר האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין.
מומלץ לקרוא את המדריך לממנה – ייפוי כוח מתמשך של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 

המדריך כולל מידע בשפה פשוטה אודות "ייפוי כוח מתמשך" וניתן למצוא בו הסברים והנחיות כיצד ייערך מסמך ייפוי כח מתמשך ומה השימוש שייעשה בו.

למידע נוסף אפשר להכנס לסרטון הסבר של משרד המשפטים על ייפוי כוח מתמשך בעמוד הפייסבוק שלי בקישור הבא:

סרטון החלופות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

עו"ד אפרת יוסים – יפוי כוח מתמשך

"לך תדע – לך תחתום". השבוע עלה קמפיין להעלאת מודעות הציבור והנעתו לחתימה על המסמכים החדשים: יפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות והבעת רצון. מצורף סרטון קצר וממצה. מומלץ.מסמכים אלה הם כלים נוספים, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס, לסיוע ולתמיכה באנשים עם מוגבלויות המתקשים בקבלת החלטות וניהול ענייניהם באופן עצמאי, בדרך כלל בשל מוגבלות נפשית, שכלית או בשל מחלות זיקנה כגון דמנציה. מטרת מסמכים אלה להעניק לאדם יכולת לתכנן את עתידו על פי רצונו ובחירתו באמצעות מינוי אדם שעליו הוא סומך שיפעל בשמו, זאת אם יכולתו לקבל החלטות בענייניו באופן עצמאי תפגע. יפוי כוח מתמשך כולל הנחיות מקדימות שיכולות להיות בעניינים רפואיים, אישיים ורכושיים, כדי להגן על אורך חייו, רצונו בקשר לגופו, ועל רכושו וכספו של האדם ולמנוע ניצולו לרעה של מצבו על ידי אדם אחר או קבלת החלטה שתגרום לו נזק משמעותי. לעורכת הדין אפרת יוסים הסמכה לערוך מסמכים אלה.

פורסם על ידי ‏אפרת יוסים – משרד עורכי דין‏ ב יום רביעי, 13 בדצמבר 2017

 

ייפוי כוח מתמשך  – טפסים דוגמאות

 

טופס ייפוי כוח מתמשך דוגמא

טופס הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס דוגמא

כניסה לתוקף של אישור זמני – דוגמא

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

טופס ויתור על סודיות רפואית

טופס הבעת רצון

ייפוי כוח רפואי – נוסח לדוגמא

 

ייפוי כוח מתמשך – קישורים 

אתר משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי – מידע לממנה ייפוי כוח מתמשך

מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך

רשימת עורכי הדין שעברו הכשרה לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך

 

ייפוי כוח מתמשך – חקיקה

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון התשע"ז – 2017)

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרח הדין וביצוע) תש"ל – 1970

 

 

קבע את עתידך וגורלך, חתום עוד היום על ייפוי כח מתמשך ואל תשאר מאחור.

 

עו"ד אפרת יוסים מוסמכת לעריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, תומך בקבלת החלטות.

ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל: Efrat@Yusim.co.il או בנייד: 054-9981611