שינוי צוואה או ביטולה

נעשה על ידי כתיבת צוואה חדשה. החדשה מבטלת מעצמה כל צוואה קודמת, גם אם לא כתוב בה דבר על צוואה אחרת. ובתנאי שהחדשה סותרת את הוראות הישנה. אם היא רק מוסיפה – הישנה אינה מתבטלת!

דרך אחרת לביטול צוואה: קריעתה. אבל אם קיימים עותקים אחדים, צריך להשמיד את כולם.