צוואות הדדיות – מי כותב צוואה כזאת?

[א] מי שחושש שהנותר בחיים עלול להתעמת עם הילדים, היורשים מחצית מהרכוש אם אין צוואה. למשל:

הילדים או בני זוגם יצפו מאמם האלמנה (או מאביהם האלמן) לתת להם את חלקם בדירת הוריהם. אם להורה אין כסף לתת להם לפי שווי חלקם בדירה, הם אף עשויים להגיש תביעה נגד ההורה הנותר בחיים למכירת הדירה כדי לקבל את המגיע להם. וכך גם באשר לרכוש אחר. כאשר מורישים את הרכוש לבן הזוג, מונעים מאבקי ירושה, גלויים או סמויים.

[ב] נישואין שניים. בנישואים שניים כאשר נפטר אדם ללא צוואה, וילדיו מנישואיו הראשונים מבקשים להוציא את האשה השנייה (או הבעל השני) מדירת המגורים. מי שרוצה לדאוג לשקט הנפשי של בן זוגו וסובר שההגינות מחייבת שילדיו ימתינו לקבלת חלקם בירושה עד לפטירתו של בן הזוג השני – יעגן את רצונו זה בצוואה.

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה והוסף ההסדר של צוואות הדדיות. הסעיף שהוסף מבטיח כי לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני שנשאר בחיים לא משנה את הצוואה ומוריש הכל לאחרים.

כאן נכנסת צוואה הדדית, היכולה להיות על מסמך אחד עליו באה חתימת שני בני הזוג, בה קובעים בני הזוג הוראות זהות שיחולו על שניהם בנוגע לחלוקת הרכוש לאחר פטירת כל אחד מהם.

צוואה מסוג זה הנערכת על ידי שני בני הזוג מובטחת מפני שינויים, שכן התיקון לא רק הסדיר בחוק את נושא הצוואה ההדדית, אלא גם הגביל את האפשרות לשנותה באופן חד צדדי.

בני זוג שערכו צוואות הדדיות רשאים לבטל את צוואותיהם, בין אם בחייהם ובין אם לאחר פטירת אחד מהם, בהתקיים אחד מאלה:

  1. אם הביטול נעשה בעת ששני בני הזוג בחיים – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני. ברגע שנמסרה הודעה, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.
  2. אם הביטול נעשה לאחר מות אחד מבני הזוג ולפני שחולק העיזבון, בן הזוג שנותר בחיים יוותר על כל חלק בעיזבון שהיה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.
  3. אם הביטול נעשה לאחר מות אחד מבני הזוג ולאחר חלוקת העיזבון- בן הזוג שנותר בחיים ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית.
  4. לעתים אי אפשר כבר להחזיר ירושה – למשל כשהיורש מכר דירה שהתקבלה בירושה – ובמקרה זה יהיה עליו להשיב את שווי הדירה. משמעות הדבר היא, שהיורשים המקוריים של הצד שנפטר יקבלו מה שההורה שלהם רצה שיקבלו.

כל האמור חל רק אם היורש הראשון השאיר בעת פטירתו רכוש שירש מבן זוגו. חשוב לדעת, כי היורש רשאי לעשות במה שירש כרצונו, ורק אם יישאר רכוש לאחר פטירתו – אז יזכו הילדים.

 

לעריכת צוואה הדדית ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או במייל: Efrat@Yusim.co.il, בהתחייבות למחיר המשתלם ביותר.