סוגי צוואות

אדם החליט לעשות צוואה. איך הוא יכול להוציא זאת אל הפועל.  החוק מכיר ב – 4 סוגים של צוואות, 3 מתוכן חייבות להיערך בכתב.

צוואה בכתב יד

הצוואה כולה צריכה להיכתב בכתב ידו של המצווה, היא צריכה להיות עם תאריך בכתב ידו של המצווה וחתומה על ידיו.
היתרון: אינה צריכה להיות מודפסת וגם מי שאינו בקיא במחשבים יכול לערות צוואה.

החיסרון: אינה נערכת ע"י עורך דין שמזהה את עורך הצוואה ולכן יכולים לזייף צוואה כזו. חיסרון נוסף: כבר קרה שבתי המשפט לא כיבדו צוואות כאלה עקב כתב יד לא קריא, הוראות מעורפלות או כפל משמעות בהוראות הצוואה.

צוואה בעדים

צוואה שניתן לערוך אותה בהדפסה, על המצווה לאשר את תוכנה על ידי חתימתו עליה, בנוכחות שני עדים. 2 העדים יאשרו בחתימתם כי המצווה חתם עליה בפניהם והצהיר כי זו צוואתו וחתם עליה מרצונו החופשי.
חשוב להקפיד שהצוואה תאושר בחתימת עורך דין שיוודא את זהות המצווה והעדים.
יתרונות:

  • קשה לזיוף, כי יש  2 עדים ואישור עורך דין.
  • צוואה מודפסת היא ברורה יותר, קריאה יותר ויותר קל לעקוב אחר כוונת המצווה.
  • בדרך כלל מעורב בהכנתה עורך דין, שיכול לוודא שהצוואה מנוסחת באופן חוקי ותקני.
  • בצוואות שנערכות במשרדי עורכי דין, עורך הדין דואג להמציא 2 עדים שהנם נייטרלים וחסרי אינטרסים בצוואה.
  • מבחינת אמינות ובטיחות זו הצוואה המומלצת ביותר.

צוואה בפני רשות

ניתן להצהיר את צוואתכם בפני שופט או רשם, דיין בי"ד דתי או נוטריון.
יתרון: אלמנט של חגיגיות!
חיסרון: תהליך ארוך עקב עומס מערכת בתי המשפט, כרוך בהגשת בקשות ותשלום אגרות.

צוואה בעל פה

אפשרות זו קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. אדם כזה יכול לצוות את רצונו בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.
יתרון: במקרה של מוות פתאומי למוריש יש פיתרון מהיר ללא הזמן והמאמץ המושקע בצואה בכתב.
חיסרון: שדבריך לא ירשמו במדויק או חמור מכך – יסולפו בכוונת תחילה.

צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

 

אל תשאיר לגורל את עתיד משפחתך, קבע אותו בעצמך עוד היום.
לעריכת צוואה ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בנייד: 054-9981611 או במייל: Efrat@Yusim.co.il , בהתחייבות למחיר המשתלם ביותר.