נכסים היכולים להיכלל במסגרת הצוואה

במסגרת הצוואה, יכול המצווה להכניס את כל שצבר במהלך חייו, לרבות כסף, מיטלטלין, מקרקעין וכיוצ"ב.

לגבי מיטלטלין – אם בן הזוג בחיים הוא רשאי לקחת את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, כמו מכונית, ריהוט, כלי מטבח וציוד אישי.

עם זאת ישנם נכסים שלא יכולים להיכנס לתוך העיזבון למשל:
זכות לדיירות מוגנת – אינה עוברת בירושה באופן אוטומאטי, אלא רק בהתמלא תנאים מסויימים כמו מגורים משותפים בדירת מגורים.

משק חקלאי, נחלה – חלוקתה פוגעת ביכולת לפרנס, ולכן לא ניתן לחלקה.

קופות גמל – בשנת 2009 הרשם לענייני ירושה בתל אביב קבע, כי על חלוקת כספי ביטוח חיים, פיצויים, פנסיה וחסכונות מקופות גמל חלות ההוראות שניתנו לחברות הגמל וחברות הביטוח – ולא אלה שכתובות בצוואה.

הערה: האמור לעיל בעניין מוטבים של קופות גמל, פנסיה וכד' השתנה זמן מה לאחר עריכת ההרצאה, על ידי פסיקה חדשה של בית המשפט לענייני משפחה (ד"ר י' ואח' נ' עזבון המנוחה ט' ואח'), ששינתה את פסיקת הרשם משנת 2009 בעניין זה. כעת, צוואה יכולה להיות הוראה לגיטימית לשינוי מוטבים בכספי קופת גמל, גם אם בעל הקופה כבר נפטר ובתנאי שהצוואה מתייחסת ל"זכויות שצבר במסגרת עבודתו", ושהכספים עדיין לא חולקו. אין צורך לשלוח הודעה/צוואה לקופות על השינוי עוד בחיי המצווה, אם כי עדיין מומלץ לעשות זאת…

המשמעות: מה שנרשם שם לפני שנים לגבי מוטבים ביום שפתחתם את הקופת גמל הוא שקובע. מייצר בעיה במיוחד אם רשמתם רק ילד ראשון ובינתיים נולדו עוד.
דוגמה נוספת: אדם שרשם את אשתו כמוטבה בפנסיה, התגרש כשהיה צעיר ו-60 שנה חי עם אשה אחרת ונולדו להם ילדים, האשה הראשונה היא המוטבת בפנסיה, על-אף שהוא לא רצה להוריש ל"מכשפה" שום דבר…