מי פסול לרשת?

מי שהורשע שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו של המוריש או מי שהורשע שהעלים או השמיד את הצוואה האחרונה של המוריש או שזייף אותה או שתבע לפי צוואה מזוייפת – ייפסל ולא יוכל להיות יורש על פי דין.

אלא אם כן – מחלתם לאותו "רשע" בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובת הרשע.

לכן, עשיית צוואה הינה כדאית למי שרוצה לסטות במשהו מההסדר של חוק הירושה. אם יש צוואה  – כל ההסדר שקבוע בחוק – אינו תקף.  זה יכול לקרות בכמה מקרים:

לחלק ספציפית לכל יורש נכס מסוים מהעיזבון, לא עלינו, להעדיף יורש אחד על פני משנהו או לנשל יורש.

זוגות עם ילדים צעירים, עושים לפעמים צוואה מסיבה אחת עיקרית – לקבוע מי יטפל בילדיהם במקרה שחס וחלילה שניהם הולכים לעולמם בו זמנית.

ילדים מאומצים – השנה נכנס תיקון לחוק בקשר לילדים מאומצים. עד התיקון, סבא וסבתא שרצו להוריש לנכד מאומץ היו צריכים לעשות זאת באמצעות צוואה – היום אין בכך צורך הוא יורש אוטומאטית כמו נכד ובן ביולוגי.