ירושה על פי דין

בנסיבות בהן המנוח לא הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בין קרוביו – בת זוגו, ילדיו וצאצאיהם, והוריו. היסוד העיקרי לירושה על פי דין הוא קירבת דם, על פי שיטת הפרנטלות. פרנטלה פירושה אבות וצאצאים.
חוק הירושה קובע את ההסדר הראוי לחלוקת העיזבון. הסדר זה נקרא ירושה על-פי-דין. זאת אומרת שאם המנוח לא הותיר צוואה, אין לו כל שליטה בדבר חלוקת עיזבונו, והחלוקה נעשית עפ"י חוק הירושה.
המקרה הנפוץ ביותר שקבוע בחוק הירושה לחלוקת העיזבון בין היורשים הוא כאשר הנפטר הותיר אשה/בעל וילדים. במקרה זה 50% הולך לאשה ו – 50% הולך לילדים המתחלקים שווה בשווה בחצי הנותר. לעיתים, האשה שנשארת בחיים, מגלה בפעם הראשונה, לאחר פטירת בעלה, כי עליה להתחלק עם הרכוש האישי שלה ושל בעלה עם יורשים נוספים! גם אם אלה ילדיהם…

חוץ מהמיטלטלין – בן הזוג רשאי לקחת את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף, ובכלל זה ריהוט, מכונית, כלי מטבח, ציוד אישי וכד'.
מצב שני: נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים. העיזבון מתחלק שווה בשווה בין בן הזוג הנותר ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. 2/3 הולך לבן הזוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.
מצב שלישי: בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.
מצב רביעי: ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר.
זכויות ידועים בציבור – חוק הירושה קובע כי בני זוג החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזו, ובמות אחד מהם, אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר – יירש בן הזוג שנשאר בחיים את בן הזוג שנפטר כאילו היו נשואים.