יורש במקום יורש ויורש אחר יורש

יורש במקום יורש בא להבטיח את המצב הבא: חס וחלילה מי מהיורשים שלכם נפטר בטרם עת, לפניכם, ולא הספיק לקבל את הירושה. האם צריך לתקן את הצוואה? לא, אם מכניסים הוראת יורש במקום יורש. תקבעו שנכדיכם ירשו במקומו.

יורש אחר יורש – במצב זה אחד מהיורשים שלכם (למשל: בתכם) הספיק לקבל וליהנות מחלק מהירושה. אך נפטר בטרם עת ונשאר חלק מהירושה. למי היא תלך? אם לבתכם אין צוואה אז, 50% לבעלה הבוגדני ורק 50% לנכדים. יום אחרי תום השבעה התברר שהחששות שלכם התממשו והחתן הבוגדני כבר הספיק להתחתן עם הפילגש, להוליד תאומים ולהוריש להם את הירושה שלכם!

מצב זה יכול להימנע אם תקבעו בצוואה שלכם כי אחרי בתכם, הנכם מעבירים את חלק הירושה שנשארה, לילדיה הביולוגיים בלבד.