מהי יצירה הזכאית להגנת זכויות יוצרים?

לפי פסיקת בתי המשפט בארץ יצירה הראויה להגנת זכות יוצרים הינה יצירה שהיא פרי מאמץ, כישרון והשקעה של המחבר.

לעניין מקוריות היצירה, לפי הפסיקה מספיקה עמידה בדרישה שהיצירה לא הועתקה מאחר ואין צורך להוכיח מקוריות ספרותית, חדשנות או איכות יצירתית.

פסיקת בית המשפט העליון לדרישת ה'מקוריות' כללה במהלך השנים מספר דרישות ובהן הדרישה כי יושקעו ביצירה מאמץ מחשבתי, עמל או מיומנות מיוחדים. עם זאת, נקבע כי אין מדובר אך ורק בהשקעת מאמץ אלא יש צורך גם ביצירתיות. עוד נקבע, כי זכות היוצרים היא בעיקרה זכות למנוע מאדם אחר לקחת לעצמו את פרי עמלו של היוצר.