הליך רישום מהיר של סימן מסחרי

כאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זירוז בחינת בקשה לרישום סימן מסחרי שכבר הוגשה, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לבחינה מהירה של הבקשה לרישום הסימן המסחרי, שתוגש בצירוף תצהיר החתום ומאומת בפני עורך דין.

נסיבות מיוחדות משמעותן בדרך כלל מצב בו אחרים עושים או מנסים לעשות שימוש בסימן המבוקש, או כי קיימות נסיבות מסחריות המחייבות רישום מהיר של הסימן למשל נדרשת השקעה כספית גדולה, או שלצורך הגנה במדינות אחרות בהם החוק מתנה רישום ברישום מוקדם בארץ המקור, יש להביא לרישום מזורז של הסימן.

הגשת בקשה לבחינה מהירה דורשת תשלום אגרה הקבועה בתקנות.