הגנה על יצירות צילום – האם כל צילום מוגן בזכויות יוצרים?

חוק זכויות יוצרים התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים") קובע בסעיף 4 לו את סוגי היצירות הזכאיות להגנת זכויות יוצרים וכולל גם "יצירת אומנות" המוגדרת בסעיף 1 לחוק ואחד מהביטויים ליצירת אומנות הנו, "יצירת צילום".

בהתאם לסעיף 1 לחוק זכויות יוצרים הגדרה של "יצירת צילום" היא: "לרבות יצירה המופקת בתהליך הדומה לצילום, ולמעט צילום שהוא חלק מיצירה קולנועית".

חוק זכויות יוצרים קובע עוד בסעיף 4 לו כי הגנת זכויות יוצרים קיימת רק ליצירות בעלות אופי מקורי.

הפסיקה בארץ יצקה תוכן למבחן המקוריות וקבעה שיש לאבחן יצירתיות והשקעה בכדי שיצירה אומנותית תהא גם מקורית, עם זאת רף ההוכחה לתנאים אלה אינו גבוה, ורוב יצירות הצילום בארץ מוגנות בזכויות יוצרים למעט מקרים חריגים. כך, נקבע כי התנאי ליצירתיות אינו מעלה דרישה לחדשנות בצילום.

בהתאם לפסיקה מספיקה עמידה בדרישה שהיצירה לא הועתקה מאחר ואין צורך להוכיח מקוריות ספרותית, חדשנות או איכות יצירתית.

"כאמירתה של שופטת בית המשפט המחוזי גם צילום של זוג נאהבים על רקע של שקיעת השמש, או של מגדל פיזה, הגם שהוא צילום נפוץ שצולם אין ספור פעמים, עדיין יש לו ייחוד משלו, פרי כישרונו של הצלם הספציפי שצילם אותו, ואין  שני צילומים זהים לחלוטין. כל צלם זכאי לצלם את מגדל פיזה פעם נוספת מאותה זוית ובאותם תנאי תאורה אך אין הוא רשאי להעתיק צילום שעשה אחר מבלי לקבל רשות לכך. בדרך זו המשפט מגן על ביטוי שיש בו דרגה מסוימת של מקוריות ושהוא תוצאה של כשרון ומאמץ" ( ת.א. (ת"א ) 24478/87 עוזי קרן נ. יפתח שביט, פס"מ נ"א (1) 139).