האם נגיף הקורונה עונה להגדרת כוח עליון (פורס מז'ור) בדין הישראלי? כלל לא בטוח

מה הקשר בין כוח עליון (פורס מז'ור) לנגיף הקורונה?

הימים האחרונים מעלים שאלות שלפני עשרה ימים היינו בטוחים שלקוחות מסרט סוף עולם הוליוודי.
👈הנה כמה תשובות לשאלות שנשאלתי בימים האחרונים:
😷האם ילדי הורים פרודים/גרושים יכולים לעבור בין בתי הוריהם? מותר.
במידה ויוכרז סגר כללי – יש להתעדכן מחדש.כבר נעשתה פניה מטעם לשכת עוה"ד לרוה"מ להתיר זאת גם בסגר כללי.
😷האם מותר לעבור דירה? מותר. כל עוד שומרים על ההגבלות של: אי התקהלות ושמירת מרחק של 2 מטר מאדם לאדם.
😷האם מותר לחתום על תצהיר בפני עורך דין? מותר, שוב, תוך שמירה על 2 הכללים הנ"ל.

הלשכה התירה החתמה ע"י זיהוי מרחוק, ובלבד: שהמסמך לא יוגדר "תצהיר" אלא "הצהרה", לציין שהזיהוי לא בוצע כדין ולדאוג להגיש תצהיר מאומת כדין לפני הדיון.
😷האם מותר לבצע המצאת מסמכים? מותר, שוב תוך שמירה על 2 הכללים הנ"ל. לפרקליטות ניתן לבצע המצאה לאימיילים ייעודיים שפירסמו.


😷🦇💜 ושאלת השאלות – האם התפשטות וירוס הקורונה מוגדר ככוח עליון המאפשר ביטול חיובים חוזיים ללא תשלום פיצוי?
ובשפה משפטית = נסיבות הגורמות לסיכול חוזה= "פורס מז'ור".
לצערי – אין על כך תשובה של כן ולא.
דוקטרינת הסיכול בדיני החוזים מאפשרת לצד לחוזה להשתחרר מחיוביו בהתאם לחוזה, במידה וקיום החוזה הפך בלתי אפשרי עקב התרחשות ארוע חריג שלא היה ניתן לצפותו.

סעיף 18 לחוק החוזים תרופות, עוסק בצפיות לקרות מאורע מסוים, וקובע 3 תנאים מצטברים על מנת שתקום טענת סיכול :
♦️העדר ידיעה או צי‏פייה באשר לקיומן של הנסיבות המסכלות.
♦️התרחשותן בפועל של הנסיבות המסכלות את קיום ההסכם.
♦️אי יכולתו של המפר למנוע נסיבות אלו.
נקודת המוצא והגישה העקרונית במשפט הישראלי היא כי האחריות החוזית הינה אחריות מוחלטת.
בית המשפט העליון, בפסיקות רבות, הפך סעיף זה לאות מתה במשפט הישראלי, על ידי אי הכרה במצבים קלאסיים של כוח עליון, למשל: מלחמה, פגעי טבע והפיכות.

🚫בית המשפט העליון בעצם ביטל את דוקטרינת ההגנה של כוח עליון.
לאור פסיקות אלה, התפתח בחוזים הסעיף שכולנו מכירים בשם "סעיף כח עליון".
עם זאת, מטבע הדברים, מקרים בלתי צפויים, תמיד ישארו בלתי צפויים, ולא משנה כמה מחשבה ישקיעו בכך עורכי הדין.
זו הביקורת על פסיקת העליון על הפרשנות של דוקטרינת הסיכול בדין הישראלי.

למאמר המלא בסוגיית דוקטרינת הסיכול בדין הישראלי לרבות סקירת פסיקה רלוונטית, כנסו.

לנוסח המלא של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף – 2020, כנסו.

 

תגובה אחת

  1. פינגבק:פורסמה חוות דעת משפטית של לשכת עורכי הדין בעניין השאלה האם משבר נגיף הקורונה מהווה סיכול הדוחה תשלומי דמי שכירות בנכסים - אפרת יוסים משרד עו

התגובות סגורות.