תיק שמתנהל משנת 2018 הסתיים היום בפשרה

כמנהלת עיזבון הגשתי בשנת 2018 בקשה לתיקון צו ירושה שבמרכזו דירת ירושה בירושלים. היום, אחרי 5 שנים של דיונים, אלפי מילים שנכתבו, סיכומים, מסמכים, הצעות פשרה שונות, שהצד השני לא הסכים לקבל, הסתיים הסכסוך בעניין הדירה, כשהצד השני הסכים לפשרה שכבר הועלתה לפני שנתיים.

לעיתים רבות, עדיפה פשרה על ניהול הליכים ארוך, יקר מתיש עם סיכון להחלטה לא אוהדת.

עו"ד אפרת יוסים

0549981611