שימו לב – תקנות חדשות בנושא אחיזת טלפון נייד בשעת נהיגה

כל עוד הרכב בתנועה (כולל רמזור אדום) על הנוהג בו חל איסור לאחוז או להשתמש בטלפון נייד, אלא רק באמצעות דיבורית.
כמו כן חל איסור לשלוח או לקרוא מסרון. הקנס הוא 1,000 ₪ + 4 נקודות.
דהיינו, כל נגיעה בטלפון הנייד בעת נהיגה גם כשהמסך מושחר תגרור קנס ונקודות.
"דיבורית" = התקן באמצעותו ניתן להשתמש בטלפון הנייד ללא צורך לאחוז בו.