עו"ד אפרת יוסים מייצגת בהתנגדות לצוואה מדירה

במקרה הזה – נסיבות עריכת וחתימת הצוואה מעידות כי בעת כתיבת הצוואה המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת.

המבחנים העיקריים אותם יש לבחון הינם, מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן קשרי המצווה עם אחרים ומבחן נסיבות עריכת הצוואה.

המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות הוא

מבחן העצמאות. זהו מבחן של מידה, מבחן התלות והעצמאות המיוסד על היותן של "עצמאות" ו"תלות" שני מושגים הופכיים. השאלה שבית המשפט מציג לעצמו היא, האם בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה היה המצווה "עצמאי" – מן הבחינה הפיזית ומן הבחינה השכלית הכרתית.

מבחן התלות והסיוע – אם המצווה לא היה עצמאי, ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, מתעורר צורך לבחון את הקשר שהתקיים בינו לבין הנהנה המתבסס על הסיוע שהמצווה נזקק.

מבחן קשרי המצווה עם אחרים – ההכרעה בשאלה, אם ועד כמה היה המצווה תלוי בנהנה, עשויה להיות מושפעת גם מהיקף הקשרים שקיים המצווה עם אחרים זולת הנהנה וממידתם. ככל שיתברר כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה שהמצווה אכן היה תלוי בנהנה.

מעורבות בצוואה – בוחנים האם הנהנה לקח חלק בעריכת הצוואה הפוסל את הצוואה?

בהתקיים המאפיינים של המבחנים האמורים במקרה נתון, קמה חזקה לכאורה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת.

על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה.

עריכת צוואה טובה מצריכה ידע רב בחקיקה ופסיקה עדכנית ורלוונטית, ניסיון, וגם ניסיון חיים לא יזיק – כדי למנוע מהמשפחה התמודדות קשה בבתי משפט.

מתלבטים בעניין עריכת צוואה? לא בטוחים מהן הזכויות המגיעות לכם?

דברו איתי,

עו"ד אפרת יוסים

0549981611