סיימתי רישום בטאבו של עסקת מכר + זכויות ירושה משנת 1989

עד עתה ובמשך 34 שנים, לרוכשים הייתה רק הערת אזהרה על זכויות המוכרים בדירה. כל מסמכיי העסקה של הרוכשים אבדו. היה צורך לאתר את המוכרים ולקבל הסכמתם לחתום על ייפוי כוח בלתי חוזר חדש, לפנות לכל הרשויות לקבלת אישורי מסים, לאתר את מסמכי המקור באמצעות בקשות לארכיונים של הטאבו/רשות המסים/בנק ופעולות נוספות נדרשות במקרה כזה בקשר לירושה.

אילו המוכרים היו מסתבכים בחובות במשך אותם 34 שנים, סביר שגם היו מוטלים עיקולים על הדירה של הרוכשים עניין שהיה מחייב פתיחת תביעה מתאימה בבית משפט. במקרה הזה, למזלם של מרשיי – זה לא קרה, אך עדיין היו קשיים ולקח זמן להשלים את הרישום.

לכן, חשוב מאוד לסיים עסקאות ברישום בטאבו בהקדם האפשרי.

לייעוץ וייצוג בעסקת נדל"ן –

עו"ד אפרת יוסים

0549981611