מס דירה שלישית: המדינה מסכימה לדחות את הדיווח ליום 1.9.2017

היום הפרקליטות הגישה את עמדתה לבג"צ לפיה "בדעת מנהל רשות המסים להאריך את המועד האחרון להגשת הדיווח וביצוע תשלום המס עד ליום 1.9.2017, והכל כמובן בכפוף להחלטת בית המשפט הנכבד". בינתיים הציבור כולו ממתין לפסיקת בג"צ לגביי תקפות החוק עצמו והאם הוא ישאר על כנו או יבוטל. על אף חוסר היציבות לגבי עתיד החוק, חלק מהציבור מעדיף כבר לקיים את הוראותיו ובהתאם לעמדת הפרקליטות "נכון ליום 23.7.2017 הוגשו עד כה כ-1,200 הצהרות לפי החוק, ניתן מענק החזר מס שבח במסגרת 859 שומות בסכום כולל של 32,744,167 שקל. כן הוגשו בקשות לאישור קופת גמל בתנאים מיוחדים בהתאם לחוק, ו-33 מתוכן כבר אושרו".