מכירת דירת ירושה

לא תמיד פשוט.

סרטון הסבר קצר של עו"ד אפרת יוסים

אם למוריש בעת פטירתו הייתה יותר מדירת מגורים אחת, אז היורש ישלם מס שבח בעת מכירתה.

במצב זה, יש לערוך שומת מס שבח ולבדוק כמה נושאים המשפיעים על גובה המס שישולם:

האם הדירה הושכרה. אם הדירה הושכרה יש לערוך חישוב פחת, שמעלה את מס השבח שישולם.

אבל צריך גם לברר האם הדירה הושבחה לאורך השנים והאם היו הוצאות נוספות. למשל:

האם בוצעו בדירה שיפוצים, האם שילמו לבעלי מקצוע כמו מודד ושמאי, האם שילמו אגרות, כמה שכר טרחה שילמו ברכישה ובמכירת הדירה, האם שולם מס רכישה.

את כל ההוצאות הנ"ל יש להכניס כניכויים למס השבח ולשווי הדירה – חישוב שמפחית את מס השבח שישולם.

אז, גם כאשר "רק" מוכרים דירת ירושה, צריך לעשות את זה נכון.

בהצלחה!

לייעוץ עם עו"ד אפרת יוסים –

054-9981611