יום חתימה שמח במיוחד! את העסקה הזו שני הצדדים מאוד רצו, אבל היה קושי להוציאה אל הפועל

את הדירה מכרו זוג מבוגרים, אך בפועל הדירה רשומה רק על שם המוכרת. אמנם, על מסמכי העסקה נדרשת חתימת המוכרת בלבד, אך הרוכש התכוון לממן חלק מהרכישה באמצעות נטילת משכנתא מהבנק

כאן העניין מסתבך – במצב דברים בו דירה נמכרת ע"י יחיד שיש לו בן זוג – הבנק תמיד דורש חתימת בן הזוג של המוכר על תצהיר לפיו הוא מודע מאשר ומסכים למכירה.

בעסקה הזו, הבעל של המוכרת מצוי במצב סיעודי ולכן אינו כשיר לחתום על מסמכים משפטיים ללא צו אפוטרופסות.

המשפחה סירבה להכנס להליך אפוטרופסות, מסיבותיה שלה.

הפתרון לפלונטר התגלה לי תוך כדי ביצוע חקירה על ההיסטוריה של הדירה ומסמכיה הישנים – מדובר על דירה שהמוכרת קיבלה בירושה מאביה עוד בשנות ה – 80!

נכסיי ירושה אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג – ועם הטיעון הזה, יחד עם נסיבות ייחודיות נוספות – הצלחתי לשכנע את הבנק של הרוכש, לוותר על חתימת הבעל הסיעודי על מסמכים משפטיים, ובכך נסללה הדרך לחתימה על החוזה!

אז – תמיד יש ברירה!

חושבים על מכירה/רכישה של דירה?

דברו איתי,

עו"ד אפרת יוסים

054-9981611