טפסים חדשים בהוצאה לפועל

הודעת דוברת הרשות לאכיפה ולגביה:
הונפקו טפסי הגשה חדשים לבקשות זוכים וחייבים בהוצאה לפועל.

 

הטפסים החדשים נבחנו במסגרת פיילוט בארבע לשכות (ת"א, כפר סבא, נצרת וירושלים) במשך מספר חודשים .

 

ניתן למצוא את הטפסים החדשים גם באתר אינטרנט בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_enforcement_collection .

שימוש בטפסים הישנים וזמן הערכות למעבר לטפסים החדשים:

ניתן להמשיך להשתמש בטפסים הישנים  עד ל 31.12.2019 .

בסיום תקופת ההערכות  לא ניתן יהיה להשתמש בטפסים הישנים.

 

מצ"ב  בקישור קובץ אקסל המפרט כל בקשה באיזה טופס חדש ניתן למצוא את הבקשה