חתימת הסכם ממון וחיים משותפים

☝🏼הבה נעשה סדר בהבדלים ביניהם.

אז – הסכם ממון מכוח חוק יחסי ממון חל רק על זוגות נשואים.

לכן, הסכם שכותרתו "הסכם ממון" מיועד לזוגות נשואים או כאלה העומדים להינשא זמן קצר לאחר חתימת ההסכם.

הסכם חיים משותפים מיועד לכל הזוגות שחוק יחסי ממון לא חל עליהם – ידועים בציבור, בני זוג מאותו מין וכד'.

👩🏻‍🎓מכאן נובע גם ההבדל באופן אישור 2 ההסכמים הנ"ל:

הסכם ממון עבור זוגות נשואים או העומדים להינשא ניתן לאשר בפני בית משפט או נוטריון.

מאידך – הסכם חיים משותפים ניתן לאשר רק בפני בית המשפט (מכוח תיקון סעיף 3(ג) לחוק בתי המשפט לענייני משפחה).

☝🏼נוטריון אינו מוסמך לאשר הסכם חיים משותפים אלא רק לאמת את חתימות הצדדים.

מצויים בפרק ב' ורוצים לעשות את הדברים נכון?

דברו איתי,

עו"ד אפרת יוסים

0549981611