חזל"ש שמח והפעם רישום זכויות בטאבו של עסקה שבוצעה לפניי 22 שנים

בינתיים, בשנים אלה בוצעה פרצלציה ונרשם בית משותף, וכדי לרשום את זכות הבעלות של הבעלים הנוכחי בטאבו, הדבר מצריך קודם רישום זכויות הבעלים הקודמים.

דהיינו – התחקות ואיתור של הבעלים מלפניי 30 שנה או במקרה הטוב, איתור ייפוי הכוח הבלתי חוזר שחתמו עליו, כולל קבלת כתב העברה מעורך הדין שלטובתו ניתן ייפוי הכוח.

זה השלב הראשון.

עם ייפוי כוח זה, עליי לטפל בקבלת כל אישורי המסים הנדרשים להגשה לטאבו ומי יודע עוד אילו הפתעות יהיו בדרך🙂

המלצה שלי – לא להזניח השלמת רישום זכויות במנהל/חברה משכנת/טאבו.

עו"ד אפרת יוסים

054-9981611