חוק קומה ציבורית

הצעת חוק ראשונית לתיקון חוק התכנון והבניה – חוק קומה ציבורית
לפי ההצעה בנוסחה הנוכחי, 25% משטחי פרוייקטים של התחדשות עירונית רווחיים יוקצו לטובת הרשות המקומית לצורך הקמת שטחי ציבור.
לרוב יהיו אלה שטחים במפלס הקרקע או בשתי הקומות הראשונות.
יהיה מעניין לעקוב אחר גלגוליה ושינוייה ונוסחיה העתידיים ולבסוף מה שיעבור בכנסת …

לכתבה בכלכליסט