חוק העיצובים החדש פורסם בספר החוקים ביום 7.8.17

החוק יכנס לתוקפו שנה לאחר מועד זה, קרי ביום 7.8.18.

למאמר על השינוי שהחוק הביא כנס

לקריאת החוק כנס