חדש!! יפוי כוח מתמשך – נפתחה אפשרות כניסה לאזור האישי על ידי הממנה ומיופה הכוח במערכת כשרות משפטית ואפוטרופסות online

הכניסה לאזור האישי מתבצעת באמצעות הזנת סיסמה זמנית הנשלחת לטלפון הנייד של הממנה / מיופה הכוח, ככל שאלו מעוניינים בכך, ובהתאם לנתונים שהוזנו על ידי עורך הדין בעת עריכת המסמך המקוון.

יש לעקוב אחר ההוראות הכתובות בנושא במסגרת המסמך המקוון, בחלקים הרלוונטיים לממנה ולמיופה הכוח.

באזור האישי, ניתן לצפות במסמך ייפוי הכוח המתמשך חתום בחותמת ההפקדה והדפסתו, במסמכי אישור ההפקדה והכניסה לתוקף והדפסתם, בפניות שהוגשו לאפוטרופוס הכללי , במכתבי התשובה ובמסמכים שהתקבלו כתגובה לפנייה, וכן לצפות בסטטוס המסמך (אישור/דחיית הפקדה וכו'). בנוסף, ניתן לעדכן דרך האזור האישי את פרטי התקשרות של הממנה ושל מיופה הכוח.

בהמשך, יתבצעו עדכונים נוספים במערכת וניתן יהיה לבצע פעולות נוספות.