השלמת רישום עסקת נדל"ן לאחר זמן רב מביצוע העסקה כרוכה בטיפול במצבים מורכבים, למשל:

🔷עיקולים שנושים של המוכרים יטילו על הזכויות בדירה שכבר מכרו אך עדיין רשומה על שמם ולא על שם הרוכשים – מחייב הליך בימ"ש.

🔷מחסור במסמכיי עסקה מקוריים.

🔷הפסקת פעילות של עורך הדין שטיפל ברכישה לפניי שנים רבות ולכן לא ניתן לאתר דרכו מסמכים מקוריים.

🔷פטירה של המוכרים בשילוב מחסור בייפוי כוח בלתי חוזר מחייב איתור יורשיי המוכרים והתעסקות עם מספר רב יותר של בעלי זכויות.

🔷תשלום חובות ישנים לחברה משכנת בגין רישום בית משותף ופרצלציה.

🔷מחיקת משכנתאות מבנקים שכבר הפסיקו פעילותם.

🔷החייאת חברות גושי חלקה המצריך איתור יורשיי בעלי מניות שנפטרו.

בכל המצבים האלה כבר נתקלתי, ולא מעט פעמים, וזה אף פעם לא פשוט, כרוך בעלויות ובזמן.

לכן, חשוב להיות מיוצג כראוי בעסקת נדל"ן ולהקפיד על השלמת העסקה.

סופ"ש נעים

שבת שלום

עו"ד אפרת יוסים

0549981611