הרצאה קרובה של עו"ד אפרת יוסים ליזמים במט"י רעננה ביום 10.7.17 בנושא היבטים משפטיים בהקמה וניהול עסק

משמעות צורת ההתאגדות מההיבט המשפטי; רישוי עסקים; הסכמים וחוזים; התקשרויות מול ספקים, לקוחות, עובדים, שותפים וכו'; תשלומים, רישום וקבלת המחאות, גבייה וטיפול בחובות; סימני מסחר והגנה על קניין רוחני; העסקת עובדים ודיני עבודה;