הרצאה קרובה של עו"ד אפרת יוסים במט"י רעננה ביום 17.5.17 בנושא היבטים משפטיים בהקמה ופתיחת עסק בדגש על גני ילדים

כיצד לנהל סיכונים משפטים ותוכנית עסקית, מהם החוזים שעל מנכ"ל להכיר ? (שכירות, קניין רוחני, חוזי העסקה וכיוצ"ב), רישוי עסק, היתר לשימוש חורג לפי חוק התכנון והבניה, צורות התאגדות, אישור משרד החינוך, דגשים בחתימת חוזה שכירות ועוד…