העברת נכסים מהורים לילדים בירושה או צוואה היא בהחלט לא הדרך היחידה להעברת נכסים בין דורית

רצוי לתכנן את העברת הנכסים מההורים לילדים כשההורים עוד בחיים ובשליטה מלאה ע"י ההורים. צוואה אינה הדרך היחידה לכך.

אם רוצים לחסוך תשלומי מסים גבוהים לדור הבא, כדאי לערוך ייעוץ ולבדוק ביצוע פעולות משפטיות להעברת הנכסים עוד בחיי ההורים.

למשל: הורים המעבירים לילדיהם בירושה/צוואה יותר מדירת מגורים אחת – במכירת כל אחת מדירות המגורים על ידי היורשים – ישולם מס שבח גבוה מאוד.

לכן, כדאי לתכנן העברת הנכסים באמצעות כלים משפטיים נוספים כמו הסכם מתנה לילדים. מומלץ ללוות הסכמי מתנה עם הסכמי ממון לחתימת בני הזוג של הילדים.

בטרם ביצוע הסכמי מתנה יש לבחון את ההשפעות על הילדים עצמם במכירות/רכישות עתידיות של התא המשפחתי שלהם.

חשוב לבצע תכנון כלכלי ולשמור על ביטחון כלכלי להורים, למחיה שוטפת והוצאות מיוחדות עקב מצב רפואי, מעבר לדיור מוגן וכד'. את הביטחון הכלכלי להורים ניתן להשיג באמצעות הסכמים פנים משפחתיים, רישומים שונים בטאבו, עריכת הסכמי בעלי מניות בחברות לפתרון במצב של פטירה/נבצרות, המשך קבלת הכנסות מעסק/שכירות ועוד.

אפשר להעביר נכסים גם ע"י הקמת נאמנות או הקדש אליו מועברים כלל נכסיי ההורים שינוהלו על ידי מנהל מיוחד נאמן ומקצועי שיחלק את הרווחים בין הילדים. 

השבוע טיפלתי בזוג הורים שפנו אלי לערוך צוואה, ולאחר פגישת ייעוץ וביצוע תכנון בהתאם להיקף הרכוש והמאפיינים הייחודיים של אותה משפחה, ערכתי גם מסמכים משפטיים נוספים שיתנו למשפחה המורחבת שקט, ביטחון כלכלי, שקיפות וחיסכון רב.

נחזור לצוואה (איתה תמיד הכל מתחיל ומסתיים) – צוואה צריכה להיות מפורטת ומדויקת. כדי למנוע העברת רכוש ע"י בן הזוג שנותר אחרון בחיים לגורמים שאינם מהמשפחה, אפשר לחתום על צוואה הדדית המגבילה את העברת הרכוש בהתאם לסיכום שבני הזוג הגיעו אליו כששניהם היו עוד בחיים. צוואה הדדית, מעבר להיותה מסמך משפטי המעביר נכסים לדור הבא, הנה גם הסכם בין ההורים בו הם מתחייבים אחד כלפיי השני שלא להפר את אופן חלוקת הרכוש שנקבע על ידם בהיותם בחיים.

רצוי לחתום גם על ייפוי כוח מתמשך בו ההורים קובעים מי אחראי על המשך ניהול הרכוש/העסק ומבטיח את המשך שליטת ההורים כשהם אינם כשירים לטפל בענייניהם.

לייעוץ – עו"ד אפרת יוסים

0549981611